Fran Kuralt – Pisac popularnih gospodarskih knjiga

Kuraltova ulica smještena je u mjesnom odboru Maksimirska naselja, a spaja na sjeveru Tomšićevu i Hondlovu ulicu s Trgom Milivoja Zoričića i Bulvanovom ulicom.

Fran Kuralt bio je gospodarstvenik, agronom i pisac popularnih gospodarskih knjiga, a živio je u periodu od 1847. do 1921. godine.

Fotografije: licegrada.media