Srijeda, 28 srpnja, 2021

Juraj Dalmatinac – Kipar s nekoliko imena i prezimena

Pročitajte

Ulica Jurja Dalmatinca smještena je u mjesnom odboru Maksimirska naselja, a spaja Bulvanovu ulicu (na jugu) s Ulicom Ravnice i Alejom Antuna Augustinčića na sjeveru, dok se križa s Albrechtovom ulicom.

Juraj Dalmatinac bio je hrvatski i talijanski kipar i graditelj, a poznat je i po imenima Georgius Mathaei Dalmaticus (latinski), Giorgio Orsini i Giorgio da Sabenico.

O Dalmatinčevoj mladosti, školovanju i prvim radovima zna se vrlo malo, a nije mu poznato ni obiteljsko ime (prezime Orsini koje se navodi u starijoj literaturi prisvojio je njegov sin).

Do 1441., kada dolazi u Šibenik, živi u Veneciji, gdje ima obitelj i kuću. U to doba već je afirmirani umjetnik, pa se vjerojatno na njega odnose navodi Filaretea, a po njemu i Vasarija, o kiparu “Schiavonu koji je učinio značajne stvari u Veneciji”.

Njegovi radovi u Veneciji nisu dokumentirani. Na osnovi stila radova u domovini može se zaključiti da je radio u radionici kipara Giovannija i Bartolomea Bona. Pretpostavlja se da je bio njihov suradnik pri izradbi kipova i ukrasa na Porta della Carta, a kao samostalni rad pripisuje mu se reljef Sv. Marka s bratimima u luneti portala Scuole di San Marco.

Neki detalji s Arca Foscari Duždeve palače vrlo su slični konstruktivnim i dekorativnim rješenjima koja je Juraj ostvario poslije na šibenskoj katedrali.

Dalmatinac je preminuo između 1473. i 1475. godine u Šibeniku.