Srijeda, 28 srpnja, 2021

Rudolf Valdec – Autor skulpture na Etnografskom muzeju

Pročitajte

Valdecova se ulica nalazi u sklopu mjesnog odbora Mašićeva, a spaja Božidarevićevu ulicu na sjeveru s Klovićevom ulicom na jugu.

Ulica je dobila ime po Rudolfu Valdecu – hrvatskom kiparu. Valdec se obrazovao na Obrtničkoj školi u Zagrebu, radio kod A. Kuhnea u Beču i kod S. Eberlea u Münchenu.

Bio je nastavnik na Akademiji za umjetnost i obrt u Zagrebu i član Jugoslavnske akademije znanosti i umjetnosti.

Valdec je autor alegorijske skulpture Hrvatica koja štiti trgovinu i obrt, smještene na vrhu Etnografskog muzeja u Zagrebu.

Na prekretnici stoljeća kad se formira krug zagrebačkih likovnih umjetnika Rudolf Valdec je s R. Frangešom predstavnik kiparstva. Pod utjecajem bečke secesije radi u ranijoj fazi alegorijsko-tematsku plastiku (Ljubav, sestra smrti; sputani genij).