Vlaho Bukovac – Slikar i začetnik Moderne u Hrvatskoj

Trg Vlaha Bukovca mali je zagrebački trg smješten u mjesnom odboru Mašićeva, a nalazi se kraj kružnog toka koji spaja Račićevu ulicu, Rendićevu ulicu, Mašićevu ulicu i Pokornoga ulicu.

Trg je dobio ime po jednom od najznačajnijih hrvatskih slikara – Vlahi Bukovcu – rođenom 4. srpnja 1855. godine.

Bukovac je začetnik i glavni predstavnik hrvatske moderne i ide u red najplodnijih hrvatskih slikara. Prošao je slikarske faze od akademizma, realizma, impresionizma i simbolizma do moderne. Osobito je poznat i priznat po portretima. Najistaknutiji hrvatski slikar na prijelazu s 19. na 20. stoljeće.

Fotografije: licegrada.media