Zagrebačke vizure s Gornjeg Bukovca

Ulica Gornji Bukovac svojim najvećim dijelom pripada mjesnom odboru Bukovac gradske četvrti Maksimir, a spaja Bukovačku cestu na svojoj sjevernoj strani sa Svetošimunskom ulicom na jugu.

U nastavku vam donosimo nekoliko panoramskih fotografija snimljenih sa samog početka Ulice Gornji Bukovac.

Fotografije: licegrada.media