Utorak, 27 srpnja, 2021

Aleksandar Hondl – Predsjednik Trgovačko-obrtničke komore

Pročitajte

Hondlova ulica mjesnog odbora Maksimirska naselja smještena je između Maksimirske ulice na sjeveru, i triju ulica na južnoj strani – Tomšićeva, Kuraltova i Albrechtova ulica, dok se spaja i s Badovinčevom i Augustinčićevom ulicom.

Aleksandar Hondl rođen je u Suhopolju 20. veljače 1832. godine, a bio je hrvatski trgovac. Završio je privatnu trgovačku školu u Beču, a 1857. godine preuzima vođenje Bauerove trgovine željezom u Zagrebu.

Za vrijeme svog života obnašao je dužnost predsjednika Trgovačko-obrtničke komore i Hrvatske eskomptne banke u Zagrebu, dok je kao komorski djelatnik radio na projektima regulacije vodotoka Save i Kupe.

Hondl je imao ulogu i na izgradnji središnjeg kolodvora i Trgovačke akademije u Zagrebu, a također je bio i saborski zastupnik te mjesni sudac.