Srijeda, 12 svibnja, 2021

Franjo Pokorni – Hrvatski violinist, dirigent i skladatelj

-

Ulica Franje Pokornog nalazi se u sjeverozapadnom dijelu mjesnog odbora Mašićeva, a spaja na sjeveru Petrovu ulicu s kružnim tokom (Račićeva ulica, Rendićeva ulica i Mašićeva ulica) na jugu, dok ima dodirnu točku s Ulicom Adama Mandrovića.

Franjo Pokorni bio je hrvatski violinist, dirigent i skladatelj, a živio je u periodu 19. stoljeća. Učio je violinu u školi Hrvatskog glazbenog zavoda, a privatno i kompoziciju.

Na glazbenoj školi je djelovao kao nastavnik violine, dirigent i koralist katedrale, a 1850. godine utemeljio je građanski puhaći orkestar u Zagrebu.

Pokorni je bio pristaša ilirskog pokreta, no tek je djelomično uspio stvarati u narodnom duhu, a skladao je orkestralnu, glasovirsku, zborsku i scensku glazbu, te je autor i mnogobrojnih crkvenih djela.

Podijelite članak

Nedavno objavljeno