Utorak, 27 srpnja, 2021

mjesni odbor ružmarinka

Pavao Štoos – Hrvatski pjesnik, svećenik i preporoditelj

Ulica Pavla Štoosa pripada dvama mjesnim odborima gradske četvrti Maksimir - MO Eugen Kvaternik i MO Ružmarinka. Štoosova ulica se proteže od Rakovčeve/Babukićeve/Sermageove ulice na zapadu, do Harambašićeve ulice na istoku, dok se spaja...

August Harambašić – Svestrani hrvatski pjesnik i publicist

Gledajući gradsku četvrt Maksimir, Harambašićeva ulica se proteže od Maksimirske ceste na sjeveru, do Zvonimirove ulice na jugu, a ima dodirne točke sa Škrlčevom ulicom Ulicom Ružmarinka i Štoosovom ulicom, a pripada mjesnom odobru...

Nikola Škrlec – Bogat život pravnika iz plemićke obitelji

Ulica Nikole Škrlca nalazi se u sklopu mjesnog odbora Ružmarinka, a spaja Šulekovu ulicu na zapadu sa Harambašićevom ulicom na istoku, dok ima dodirne točke s Kušlanovom i Hirčevom ulicom. Ulica je dobila ime po...

Kralj Zvonimir – hrvatski ban, herceg i kralj Hrvatske i Dalmacije

Zvonimirova ulica je jedna od najpoznatijih ulica grada Zagreba, a svakako i jedna od najvažnijih poveznica centra grada s istokom. Zvonimirova spada u više mjesnih odbora, a kada govorimo o gradskoj četvrti Maksimir -...

Matija Smodek – hrvatski pravnik i knjižničar JAZU-a

Smodekova ulica je mala ulica smještena u mjesnom odboru Ružmarinka, a spaja Štoosovu ulicu na sjeveru i Ulicu kralja Zvonimira na jugu. Ulica je dobila ime po hrvatskom pravniku, knjižničaru JAZU i redovnom profesoru na...

Ulica književnika Tome Blažeka u MO Ružmarinka

Ulica Tome Blažeka smještena je u mjesnom odboru Ružmarinka, a nalazi se između Štoosove ulice (na sjeveru) i Ulice kralja Zvonimira (na jugu). Ulica je dobila naziv po književniku Tomi Blažeku koji je rođen 1807....

John Fitzgerald Kennedy – 35. po redu predsjednik SAD-a

Trg John Fitzgerald Kennedyja spada u jugoistočni dio mjesnog odbora Ružmarinka (gradska četvrt Maksimir), a najpoznatiji je svakako to Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. John Fitzgerald Kennedy bio je američki političar i 35. po redu...

Dragutin Kušlan – Hrvatski odvjetnik, političar i ilirac

Gledajući strogo gradsku četvrt Maksimir, Kušlanova ulica spaja na sjeveru Maksimirsku ulicu sa Zvonimirovom ulicom na jugu, dok ima dodirne točke sa Škrlčevom i Štoosovom ulicom. Kušlanova ulica spada pod mjesni odbor Ružmarinka. Dragutin (Dragojlo)...

Recent posts

Google search engine

Popular categories