Utorak, 27 srpnja, 2021

Bukovačka – Cesta do nekadašnjeg kaptolskog posjeda

Pročitajte

Zbog svoje duljine i specifičnosti, Bukovačka cesta prolazi kroz čak četiri mjesna odbora. Ako krenemo s Maksimirska ulice, ona rednim brojevima od 1-27 pripada MO Mašićeva, brojevi 2-153A pripadaju MO Maksimir, broj 37 pripada MO Dobri Dol, a pod MO Remete spadaju brojevi od 140 do čak 412 – gdje završava Bukovačka cesta.

Bukovačka cesta je dobila ime po negdašnjem selu i kaptolskom posjedu koji je nosio naziv – Bukovac.