Srijeda, 28 srpnja, 2021

Maksimirski Obelisk kipara Josepha Kaschmanna

Pročitajte

Maksimirski Obelisk spomenik je izgrađen u obliku piramide, a djelo je kipara Josepha Kaschmanna. Nadbiskup Juraj Haulik ga je 1843. godine dao postaviti u Dolini dalija u čast završetka radova na parku Maksimir. Izgrađen je tako da je na donje stube postavljeno kvadratično postolje na koje je postavljen obelisk u obliku piramide. Na kvadratičnom postolju straga, te s lijeve i desne strane, ugrađena su tri veća brončana lovorova vijenca.

Na pročelju kvadratičnog dijela stoji metalna ploča s tekstom na latinskom jeziku u kojem je nadbiskup Haulik naveo svoje pobude za uređenje parka Maksimir. Ispod metalne ploče postavljena je kamena ploča na koju je uklesan prilagođeni prijevod s latinskog, u obradi pejzažnog arhitekta Smiljana Klaića.