Srijeda, 28 srpnja, 2021

Miroslav Kraljević – Slikar koji najavljuje ekspresionizam

Pročitajte

Ulica Miroslava Kraljevića smještena je u istočnom dijelu mjesnog odbora Mašićeva, a spaja Božidarevićevu ulicu na sjeveru sa Maksimirskom cestom na jugu, dok ima doticaja s Klovićevom i Crnčićevom ulicom.

Miroslav Kraljević bio je hrvatski slikar i kipar koji je pripadao tzv. Minhenskom krugu, uz Josipa Račića i Vladimira Becića. Kraljević se smatra jednim od prvaka hrvatske moderne umjetnosti koji je u Hrvatsku iz Pariza donio utjecaje Manetai Cezannea.

Svojim brzim potezom i mračnom tematikom označio je početak ekspresionizma u Hrvatskoj.

Kraljević je živio u periodu kraja 19. i početka 20. stoljeća.